Rekommendationer

Recommendation note

Rima Ingstad has in December 2015 performed a supplier review for SCA Timber, Sweden.

The work was done in Lithuania with the purpose to identify new potential wood products suppliers in Lithuania for SCA Timbers resale and distribution outlets in Europe.

Rima arranged a number of meetings with able suppliers which has resulted in that our company has got a good understanding of the supply potential from Lithuania. It has also created on-going commercial relations between Lithuanian suppliers and our company.

We have been very happy with the way Rima organized this task, the search for potential business partners as well as the execution of the customer meetings. Rimas choice of potential business partners through our supply search revealed a good understanding of our requirements.

I am therefore happy to recommend Rima, to other commercial actors, for similar task in the future.

Sundsvall 2017-06-02 

Anders Ek
President
SCA Timber Supply

Mob.: +46705333423
anders.ek@sca.com
www.scatimber.com

2017 05 31 Göteborg

Vi ville inleda ett samarbete med en Litauisk tillverkare och vårt första steg var att kontakta Rima som
sedan hjälpte oss att ta fram en lista på företag som motsvarade vår kravspec.
Ur den listan valde vi sedan ut fyra stycken som vi sedan besökte tillsammans med Rima.
Två av bolagen vi besökte var över vår förväntan och kvalitetsnivån var mycket hög.
Rima var en enorm tillgång under hela processen och utan henne hade vi aldrig hittat dessa bolag.
Rima är väldigt professionell och kunnig och tar sig an uppgiften på största allvar.
Jag kan varmt rekommendera andra företag som söker samarbete med Litauiska företag att anlita Rima.
VD
Sven
Malmö 2009-01-07

Sommaren 2003 beslöt Rehn & Co att undersöka möjligheten att lägga stora delar av tryckproduktionen i Litauen. Vi hade förstått att kvalitén var fullt jämförbar med tryckerier i Sverige, till ett pris som i många fall var avsevärt lägre än i Sverige.

Vi hade fått ett tips om Rima på Svenska Handelscentrum. Vi kontaktade henne och bad henne undersöka vilka resurser där fanns samt även arrangera fl era möte under ett tvådagars besök i Vilnius.
I oktober 2003 genomfördes dessa mycket innehållsrika och välplanerade möte med olika tryckerier i Litauen. Mötena ledde redan efter ett par veckor till konkreta affärer.

Med Rimas hjälp har vi succesivt ökat våra inköp från fl era olika tryckerier i Litauen.
Rima är i dag högst involverad i all vår produktion med problemlösningar, frakter, logistik, mm.
Har ni funderingar på att prova Litauen, kan vi varmt rekommendera Rima Ingstad.
 
REHN & CO
Ola Rehn
VD

Vad kan man i Litauen? 

Frågan grundar sig ofta i förutfattade meningar om de baltiska staterna i allmänhet och kanske Litauen i synnerhet. Självklart ställde vi oss också den frågan när vi för ett år sedan började se oss om efter en ny leverantör av trycktjänster för magasinet Det Händer. 

Efter att ha anlitat många tryckerier i Sverige och Skandinavien så visste vi vad de gick för; kvalitet, leveranssäkerhet och framför allt prisnivån. Inför en stundande expansion så var det nödvändigt för oss att se oss om efter någon som kunde garantera kvalitet och leveranssäkerhet till ett förnuftigt pris. En offertrunda i Skandinavien gav vid handen att vi inte skulle kunna expandera så som vi tänkt utan att maximalt tänja på företagets marginaler vilket inte var ett önskvärt läge. 

Vår första kontakt med Litauen skedde via e-­‐post till Rima Ingstad i Vilnius. Egentligen hade vi inga förhoppningar om att det skulle finnas någon lämplig leverantör för oss i Litauen men kontakten med Rima var snabb och mycket professionell och inom någon vecka hade hon gallrat fram ett par intressanta tryckerier. Vi åkte över till Vilnius för att träffa dessa och genast stod det klart att Rima gjort ett mycket grundligt arbete och hon presenterade personligen oss för dessa. Valet föll på en samarbetspartner i Vilnius, ett tryckeri med oanade resurser och mycket hög kvalitet. 

Vi har nu anlitat tryckeriet i snart ett år med ett mycket lyckat resultat. Kvaliteten är minst lika bra, om inte bättre, än vi tidigare haft, leveranssäkerheten är mycket bra och, kanske minst lika viktigt, tryckeriet lyhördhet för våra önskemål och visioner. Och priset.  

Ofta får man göra avkall på något om man vill ha ett riktigt konkurrenskraftigt pris, eller hur. Så är inte fallet här. Tryckeriet levererar toppkvalitet, i tid, och är en mycket pålitlig partner i alla lägen. Vi kan bara ge dem högsta betyg i alla avseenden. 

Lomma enligt ovan 

Ola Sjösten, chefredaktör

Gnösjö i November 2008

Under sommaren 2008 fick jag en inbjudan av Sydsvenska Handelskammaren att delta i en resa till Litauen. Syftet med resan var att få en bild av näringslivet och samtidigt utforska om det finns olika affärsmögligheter i landet. För min del handlade det om att konkret undersöka ett antal uppslag på såväl kunder som leventörer.

Jag tror de flesta av oss som någon gång deltagit en liknande resa, kommer hem med en trevlig upplevelse i bagaget. Säkert har man deltagit i någon officiell mottagning och i bästa fall fått träffa några levantörer.

Min resa till Litauen var annorlunda. Programmet var välordnat, fullspäckat och välplanerat. De önskemål som vi lämnat innan avresan hade lett till konkreta besök och möten. För min del betydde det att jag kunde besöka såväl kunder som levantörer och dessutom träffa rätt personer.

En stark bidragande orsak till att resan blev så lyckad var den firma som hade planerat och bokat alla besök. Svenska Handelscentrum med VD Rima Ingstad hade med andra ord gjort ett alldeles utmärkt arbete. Vi kan varmt rekommendera denna firma för uppdrag av detta slag.

Garo AB
Stefan Jönsson
VD och Koncernchef
m2B
Rydöbruk 2008-12-29

I oktober månad åkte jag tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren och ett antal andra företag till Litauen för ett Trade Mission Litauen. Detta event gick ut på att svenska företag skulle få en möjlighet att knyta kontakter med företag i Litauen. Handelskammaren har ett samarbete med Svedijos verslo centras (SVC) som leds av Rima Ingstad. SVC gjorde allt förarbete (på grundval av de kriterier som respektive företag satte upp) när det gällde att välja ut lämpliga företag som vi skulle träffa. Dessutom skötte hon även all logistik på plats vad gäller bokningar av möten med respektive företag. Samt fanns på plats för att ge tips och råd i alla möjliga frågor som rör företags kultur och annat i Litauen. I vissa fall fanns det behov av tolkning, även detta hjälpte hon till med. Själv träffade jag representanter för 12 olika företag under ett par intensiva dagar.

Efter att jag kommit hem och analyserat erfarenheterna från de olika mötena så kom jag fram till att vi skulle besöka 7 av dessa företag. Vi (jag tillsammans med vår inköps chef) planerade och genomförde en resa i början av december där vi på plats fick se alla företags produktions- anläggningar och mer i detalj kunde se vilka möjligheter varje företag hade. Rima var med oss det första dygnet på denna resa. Hon hämtade oss på flygplatsen, körde oss till de 2 första företagen (i västra Litauen) där vi bland annat fick hjälp med tolkning. Efter dessa 2 besök återvände vill till Vilnius och de avslutande besöken gjorde vi på egen hand.

Min slutsummering av de kontakter vi hittills haft med Rima på SVC är enbart positiva. Hon har på ett förtjänstfull sätt hjälpt vårt företag att kunna knyta viktiga kontakter i Litauen. Något som vi hade haft mycket svårt att genomföra på egen hand. Vi är mycket nöjda med hennes insatser och de resultat som skapats. Vi kan med utgångspunkt från våra erfarenheter varmt rekommendera Rima på SVC.

Ulf Nilsson
Sourcing Manager
m2B in Sweden AB
Jag har under många år varit verksam med internationella affärer i olika branscher. Under 2009 blev det aktuellt för mig att starta ett bolag i Vilnius, Litauen.

Efter att ha hört mig för, blev jag rekommenderad att kontakta Sydsvenska Handelskammarens representant, och Rima Ingstad.

Detta var grunden för ett långsiktigt samarbete med Rima, som har gett mig de absolut bästa kontakterna i landet.

Idag har jag bildat 2 bolag i Vilnius, samt har ett antal pågående affärsverksamheter som fungerar mycket väl.

Jag kan lämna de allra bästa rekommendationer om du skall ha affärer i Litauen, kontakta SVC och Rima Ingstad.

Nils-Arne Holmudden
Director
Statom namus UAB 
Sveriges Byggindustrier Kristianstad anlitade Svedijos verslo centras för att arrangera en medlemsresa med studiebesök i Vilnius hösten 2008.

Företaget skötte detta uppdrag på ett mycket bra vis där man ordnade en bra blandning av kultur och arbetsrelaterade aktiviteter som besök på företag.

Jag rekommenderar er varmt att anlita företaget till att arrangera resor med studiebesök för kunder med mera.
 
Anders Fredriksson
Chef Sveriges Byggindustrier Kristianstad
Angående vår Weekend i Vilnius juni 2008.

Jag måste säga att vi hade en i alla avseenden lyckad resa till Vilnius under långhelgen 6 till 8 juni i år. Vår grupp om 7 personer fick en mycket uppskattad upplevelse och jag vill härmed personligen tacka dig för det kompetenta upplägget och det personliga engagemanget från dig och den av dig engagerade guiden.

Jag kommer verkligen att rekommendera dig och din verksamhet till mina vänner och till affärsbekanta för liknande och andra behov av lokala tjänster i Litauen och Vilnius.

Staffan Nyed
Genarp Sverige